Energiesysteem

Het E-UNIT energiesysteem is een interactief energiesysteem dat toegepast wordt in huizen, appartementengebouwen, woonwijken, bedrijfspanden en bedrijfsverzamelgebouwen.

In het onderstaande energiediagram laten wij zien uit welke componenten het E-UNIT energiesysteem is opgebouwd en lichten de componenten toe.

E-UNIT ENERGIESYSTEEM SYSTEEMCOMPONENTEN

1. Energiemanagementsysteem

Het E-UNIT energiesysteem wordt aangestuurd door een geautomatiseerd energiemanagementsysteem. Dit interactieve systeem vergelijkt de opgewekte energie met de behoefte van de gebruikers. De data wordt realtime geanalyseerd bepaald het moment van opslag en eventueel verkoop van de overtollige energie. Hierdoor wordt er uitermate efficiënt omgegaan met de opgewekte energie, dit bespaart de E-UNIT gebruiker geld.

2. Opwekking door zon en/of wind

Zonnepanelen wekken energie op bij zonlicht. Indien de zon wegvalt bijvoorbeeld bij slecht weer is er wind. Door combinatie van zon-, en windenergie heeft een E-UNIT er altijd 100% groene energieopwekking.

3. Opslagbatterij voor energie

Deze opslagbatterij met maar liefst een capaciteit van 1 Megawatt voorziet in een de opslag van alle door het energiesysteem opgewekte groene energie. Door de opslag van de opgewekte energie kan deze op een later moment worden gebruikt of verkocht op de internationale energiemarkt. Hiervan profiteert de gebruiker van een E-UNIT want die verdient er ook aan. Je leest er meer over op de pagina geld verdienen met een E-UNIT.

4. IJswaterwarmtepompcentrale

De ijswaterwarmtepompcentrale werkt zonder gas, maar met 100% groen door ons opgewekte energie.  Met dit systeem wordt een E-UNIT verwarmd of gekoeld.

Het klinkt misschien vreemd “verwarmen met ijs” daarom leggen wij het uit:
Een ijswaterpompcentrale maakt gebruikt van kinetische energie. Een voor velen herkenbaar voorbeeld van kinetische energie is een gipsverband die je krijgt aan gemeten na een breuk. Tijdens het opdrogen van het gips wordt het even lekker warm, daarna koelt het weer af. De warmte die voelbaar vrijkomt is kinetische energie. Een ander praktisch voorbeeld is de warmte die voelbaar aanwezig is aan de achterzijde van een koelkast. De koelkast haalt warmte uit de binnenzijde van de koelkast. Het restproduct is koude oftewel kinetische energie.

Het E-UNIT Energiesysteem maakt gebruik van een buffertank onder de grond. Deze tank bevat duizenden liters water. In de tank zit een warmtewisselaar, gevuld met glycol. Het water kristalliseert tussen nul graden vloeibaar en nul graden ijs. Deze overgang heet het kristallisatie proces en daarbij komt de kinetische energie vrij.

Deze kinetische energie wordt door het glycol naar de warmtepomp gestuurd waar het wordt gecomprimeerd tot het de gewenste temperatuur krijgt. Vervolgens gaat de opgewekte warmte naar de gebruiker die middels de vloerverwarming zijn E-UNIT kan verwarmen. Het proces van kristallisatie gaat dag en nacht door gedurende de hele winter. Het restproduct na het onttrekken van de warmte uit het water is een buffertank vol met met ijs in plaats van water waar de het proces werd begonnen.

Na een winter verwarmen hebben wij in het voorjaar een buffertank met een grote hoeveelheid liter ijs. Dit ijs kan vervolgens worden hergebruikt om de E-UNITS op warme dagen te koelen.  Gedurende de zomer krijgt het systeem weer energie van de warmte uit de zon. Hierdoor smelt het ijs waardoor aan het begin van de herfst het systeem weer de beschikking heeft over een buffertank vol met water (oftewel gesmolten ijs) en kan de cyclus opnieuw beginnen.

Het klinkt misschien futuristisch echter het E-UNIT energiesysteem maakt gebruik van een oeroud natuurlijk verschijnsel van water en ijs, zonder dat we daarmee het milieu belasten door fossiele brandstoffen te verbranden.
In Duitsland zijn er gehele woonwijken die op deze wijze worden voorzien van warmte en koude maar ook in Nederland zijn er al diverse projecten op basis van een ijswaterpompcentrale.

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen hiervan nog vragen hebt. In de E-UNIT FAQ hebben de meeste gestelde op een rijtje gezet voor je.

5. Laadpalen

E-UNIT maakt voor de laadpalen gebruik van  volledige eigen opgewekte groene laadstroom. De laadstroom wordt onttrokken aan de batterij waarin we de opgewekte energie hebben opgeslagen.

Door de grote energie opslag van de batterij kan een E-UNIT laadplein meer energie aan de auto geven dan een Laadplein dat is aangesloten op het gewone netwerk. Het laadplein Van E-UNIT op Werkplek West te Arnhem kan 22 Tesla voertuigen 100% tegelijkertijd laden in de toekomst.