Alle tekeningen, foto’s, ontwerpen en modellen, beschrijvingen van de producten die worden getoond op papieren en digitale uitingen waaronder deze website, in brochures, offertes, folders, leaflets, advertenties, emailverkeer worden beschermd door het auteursrecht en/of tekeningen- en modellenrecht en /of merkenrecht. Reproductie, wijziging, aanpassing, invoeging geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook voor welk medium (digitaal en of papier) verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van E-Unit Nederland B.V.
Digitale tekeningen en illustratie zoals opgenomen in folders, brochures, website en e-mail zijn indicatief evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de maatvastheid.

De op deze website getoonde informatie is door E-UNIT met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. E-UNIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. E-UNIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van E-UNIT opgenomen informatie en prijzen.

De afgebeelde tekeningen en plattegronden zijn impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de E-UNITS.
De op de tekening opgenomen (oppervlakte)maten zijn indicatief, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De website is nadrukkelijk geen contractstuk en/of bevat geen daarmee gelijk te stellen informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.