Traditioneel vergeleken met E-UNIT

Omschrijving

Kostprijs gebouw

Afschrijving installatie lineair

Afschrijving gebouw lineair

Kosten onderhoud en vervanging

Investering installatie

Onderhoud en vervang installatie

Verwarming

Koeling

Installatie systeem

Energie verbruik

Energieprijs

Energie opwek

Energie handel

Aansluiting netwerk

Gas aansluiting

Transformator eigendom

Energie opslagbatterij

Laadpalen

Infrastructuur

Traditioneel

100%

10 jaar

30 jaar

eigenaar/ gebruiker

ja

ja

elk gebouw apart

elk gebouw een airco

radiator/ gasheaters

100%

prijsindex verhoging per jaar

nee

nee

ja ieder gebouw

ja ieder gebouw

nee

nee

nee

Netwerkbeheerder

E-UNIT

120%

30 jaar en langer

30 jaar

E-unit Nederland B.V.

nee

nee

Warmtepomp energiecentrale

Warmte/ koude pomp energiecentrale

Vloerverwarming

60%

10 jaar vaste prijsgarantie

ja

ja en winst deling

ja een hoofdaansluiting

nee

ja

ja

ja

E-unit

In cijfers

Met onderstaande getallen en tabellen laten u de verschillen zien tussen een E-unit en een traditioneel gebouwde bedrijfsunit. De tabellen zijn mede gebaseerd op de het E-unit bedrijvenpark E-UNIT  in Arnhem.

Aan de cijfers en tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

Duurzaamheidsbijdrage
De investeringskosten bij installaties in een standaard gebouw worden gedragen door de eigenaar/ gebruiker.Deze investeringen zijn fors en belasten daarmee het totale bedrijfsvermogen.
Bij een E-UNIT worden deze kosten voldaan door E-UNIT BV

E-UNIT BV berekend vervolgens een maandelijkse Duurzaamheidsbijdrage waarin kosten als: investering, onderhoud en vervanging en afschrijving zijn gedekt.

Tot Cost of Ownership (TCO)
In de TCO tabel is te zien dat de kostprijs van de totale investering hoger is.
Doordat er gedurende de afschrijvingsperiode geen prijsindexen zijn van energieleveranciers en de E-UNIT gebruiker profiteert van het jaarlijkse inkomen van verkoop uit energie, loopt de kostprijs afschrijving met grotere getalen terug dan een traditioneel gebouw.

De pieken bij de traditionele lijn zijn de herinvestering momenten na 10 jaar van de installaties die vervangen moeten worden.

Total Cost of Ownership

TOTALE KOSTEN EN OPBRENGSTEN ENERGIE
Een E-unit heeft geen gasaansluiting en voor de elektra wordt jaarlijks geen indexverhoging gerekend. Hierdoor is de prijscurve vrij constant en afnemend.

E-units maken gebruik van een centrale duurzame installatie. Een enorm voordeel want  hierdoor behoeft de eigenaar dat en E-unit niet te investeren in een dure installaties. De kosten hiervoor komen voor rekening van  E-Unit Nederland B.V. en komen niet ten lasten van de eigenaar/gebruiker.

Duurzaamheidsbijdrage wordt na 10 jaar verlaagd, dit komt de unit eigenaar te gunsten.

In bovenstaande TCO tabel zijn een aantal variabelen meegewogen. In onderstaand overzicht leest u welke variabelen dat zijn en wat de verschillen zijn ten op zichte van een traditioneel gebouwde bedrijfsunit.

Omschrijving

Duurzaamheidsbijdrage

Gebruikskosten energie

Onderhoud installaties

Vervangingskosten installaties

Afschrijving installaties

Gasprijsindex per jaar

Elektraprijsindex per jaar

Rente

Inflatiecorrectie

Inkomsten uit energieopwekking

Traditioneel

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

E-unit

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee over kosten, Ja over de opbrengsten

Ja, pas na 10 jaar in duurzaamheidsbijdrage

Ja

Ja

Ja